Kunstgras Leggen?

Published Apr 05, 23
8 min read

Gras Verticuteren08: 1%, daarna jaarlijks 1%-punt erbij tot '50 '08: 1%, daarna jaarlijks 1%-punting erbij kid '50 50% m. i.v.

75% 10% 0% 10% 5% in '10 + 0,5%punt erbij 0% 10% 0% 0% 2008-2010: 20%, 2011-2020: 40% 2021-2050: 80% 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij Punting verlichting, LED's Landbouw Industrie Glastuinbouw, akkerbouw veehouderij Industrie? Energiezuinigere installaties HT/LT Warmteterug-winning Kantoren Nieuwbouw kantoren Isolatie van wanden, vloeren en daken icm Warmte-/ koudeopslag Zuiniger verlichting, LED's Bestaande kantoren Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en VR ketels eerst door Human resources, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting Handel & Hore ca Handel Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en Virtual reality ketels eerst door HR, vervanging Human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Horeca Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en Virtual reality ketels eerst door Human resources, vervanging Human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Non earnings Openbaar bestuur Isolatie van wanden, vloeren en daken '08: 1%, daarna +3%-punting per jaar erbij tot '50 '08: 0,5%, +0,5%-punting per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar kid max. Grasmatten.

75% '08: 1%, daarna +1%-punting per jaar erbij kid '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar tot max. penetratie 50% '08: 2%, daarna + 2 %-punt per jaar erbij, max. 50% '08: 1%, daarna +1%-punt per jaar erbij toddler '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar toddler max. Grasmatten.

50% '08: 1%, daarna +1%-punt per jaar erbij kid '50 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 50% 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij VOORBEELD -FUNCTIE Onderwijs VOORBEELD -FUNCTIE Gezond- en welzijnszorg Vervanging CR en virtual reality ketels eerst door human resources, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en virtual reality ketels eerst door human resources, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en VR ketels eerst door human resources, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Rioolpompen en gemalen Cultuur en recreatie Rioolpompen en gemalen Verkeer en vervoer Personenver voer? '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 4% per jaar toddler max.

penetratie 50% '08: 10%, daarna +20%punt per jaar erbij kid 100% '08: 1%, daarna +1%-punting per jaar erbij toddler '50 '08: 0,5%, +0,5%-punting per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar kid max. Grasmatten. penetratie 50% '08: 10%-punting per jaar erbij kid 100%? Zuinigere pompen '08: 0,5%, daarna +0,5%punt per jaar erbij tot '50 Minder automobile's in Goirle (parkeerbeleid en tol) '10: 2,5%, daarna +2,5%punt per jaar erbij tot max.

Nat Gras Maaien

Daarna elk jaar 3,5%punting additional tot max. 50%, daarna continuous op 50%. 0% Vehicle's rijden elektrisch Vracht & bestelauto' s Vrachtwagens tot aan start bedrijventerreinen Vrachtwagens rijden elektrisch '15: 1%, daarna elk jaar 1% erbij kid '50 '15: 2,5%, daarna +2,5%punt per jaar erbij toddler max. 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% '15-'50: 10% 0% 0% 50% Aannames duurzame energieproductie MEER Goirle DE-bron Zon PV bestaande woningbouw Zon PV nieuwbouw woningen Eenheid Per m2 Per m2 Zon PV bestaande utiliteitsbouw Per m2 Zon PV nieuwe utiliteitsbouw Per m2 Zon PV - openbare verlichting Zon thermisch (zonneboilers) Per m2 Per m2 Omvang, jaarlijks bijgeplaatst Maximum bijgeplaatst '10-'19, 2% van de bestaande woningen wordt fulfilled 30m2 PV belegd Vanaf '20, 15% fulfilled 60 m2 Vanaf 2010 wordt elk jaar 80% in dat jaar gebouwde woningen van 30 m2 PV voorzien.

750 m2 per jaar erbij Vanaf 2008: 860 m2 beschikbaar dakkoppervlak per jaar t/m 2020, waarvan vanaf 2010 elk jaar 50% bedekt wordt. 10: 25%, daarna 25% per jaar erbij '05: 0,14% best.

belegd Max 80% van de bestaande woningvoorraad Vanaf '10: elk jaar wordt 80% in dat jaar gebouwde woningen belegd Productie(GJ secundair/eenheid/jr) Warmte (GJ sec/ eenheid/ jr) Elektriciteit (k, Wh/ eenheid/ jr) 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punting (lineair) erbij kid '50 Max 60 m2 PV per woning Max 80% van de nieuwbouw woningen 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punt (lineair) erbij toddler '50 Max 60 m2 PV per woning Max 54. Grasmatten.

320 m2 (helft van Bonus) 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punting (lineair) erbij toddler '50 Max 100% 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punting (lineair) erbij kid '50 Max (Grasmatten). 80% van de bestaande woningvoorraad Max 80% van de nieuwbouw woningen Max 3,5 m2 zonnecollector per woning 1,36 Motorbrandstof (GJ sec/ eenheid/ jr) Windturbines additional Per generator a 2 MW Warmte-koudeopslag (bestaande bouw) Per woning Warmte-koudeopslag (nieuwbouw) Per woning Warmterugwinning rioolwater RWZI Geothermie Per installatie Biomassavergisting veeteelt Per load afval Warmte-koudeopslag uit asfalt Per m2 Per woning met 3,5 m2 coll.

Vanaf '10 elk jaar 3% van de bestaande woningvoorraad '07-'11: 426 woningequivalenten per jaar. Vanaf 2012 krijgt elk jaar 3% van totale nieuwbouw WKO Installatie vanaf 2015 gereed '10: 45. Ieder jaar 3% meer erbij dan het jaar ervoor (exponentile groei) '15: 150 '16: 200 '17: 550 '18: 550 Vanaf 2010 wordt elk jaar 25.

78 MW (helft van Extra) 4. 000.000 Max. 30% van de bestaande woningvoorraad 0,35 *(warmteverbruik bestaande woning REF *(1-warmtebesparing bestaande woning MEER)) Max. 30% van de totale nieuwbouwwoningen 0,35 *(warmteverbruik nieuwbouwwoning REF *(1-warmtebesparing nieuwbouwwoning MEER)) 22. 469 Max 25% van bestaande woningvoorraad (2. 250 woningen) Max 1450 load van mestafval 0,9 *(warmteverbruik bestaande woning REF *(1-warmtebesparing bestaande woning MEER)) Max 259.

Gras Bemesten25% in '08, daarna elk jaar + 1%-punting erbij 0% 0% '10-'14: 40% beer dan autonoom '15-'19: 60% brew dan autonoom '20-'25: 80% ale dan autonoom Compact bouwen Zuiniger verlichting, LED's Bestaande woningen Isolatie van wanden, vloeren, daken Vervanging CR en VR ketels eerst door HR, vervanging Human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% 0% (geen extra besparing t.

EPC '08: 1%, daarna + 6 %-punt per jaar erbij, max. 100% '08: 1%, daarna +1,5%-punting per jaar erbij toddler '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 4% per jaar tot max penetratie 60% Na 2025 lineair in 10 jaar aflopend naar 100% fulfilled 2% per jaar 0% 0% 0% 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij Motorbrandstoffen Besparing op Verbetering functieverbruik omzettingsrend. Grasmatten.penetratie 30% '08: 0,5%, daarna + 1% per jaar tot max. penetratie 50% '08: 1%, daarna + 6 %-punt per jaar, max. 100%? '08: 1%, daarna jaarlijks 2%punt erbij toddler '50 '08: 1%, daarna jaarlijks 2%punting erbij kid max. 50% 75% m. i.v. '08, daarna 1% per jaar erbij kid maximaal 80% '08: 50%, daarna + 6 %punt per jaar erbij, max.

penetratie 75% '08: 1%, daarna + 6%-punt per jaar erbij, max (Grasmatten). 75% 0% 18%*(referentieve rbruik/referentiever bruik 2008) 75%*(referentiever bruik betreffende jaar/referentieverbr uik 2008) 0% 0% 20% 300/referentieverbr uik van het jaar vr het betreffende jaar 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij???? 20% 0% 10% 5% in '10 + 0,5%punt erbij 0% 20% 0% 0% 2008-2010: 30%, 2011-2020: 50% 2021-2050: 90% 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij 70% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% Handel & Hore ca Handel Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en virtual reality ketels eerst door human resources, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Horeca Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en virtual reality ketels eerst door human resources, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Non profit Openbaar bestuur Isolatie van wanden, vloeren en daken VOORBEELDFUNCTIE Vervanging CR en VR ketels eerst door HR, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Onderwijs VOORBEELD- Isolatie van wanden, vloeren en daken '08: 1%, daarna +2%-punt per jaar erbij kid '50 '08: 0,5%, + 1%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 3% per jaar kid max.

75% '08: 1%, daarna + 2%-punt per jaar erbij tot '50 '08: 0,5%, + 1%-punting per jaar erbij, vanaf '16 + 3% per jaar toddler max. penetratie 75% '08: 2%, daarna + 4%-punting per jaar erbij, max (Grasmatten). 75% '08: 1%, daarna + 2%-punt per jaar erbij toddler '50 '08: 0,5%, + 1%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 6% per jaar tot max.

Gras Bemesten

penetratie 75% '08: 10%, daarna +25%punt per jaar erbij tot 100% '08: 1%, daarna + 2%-punting per jaar erbij kid '50 '08: 0,5%, +0,5%-punting per jaar erbij, vanaf '16 + 6% per jaar tot max (Grasmatten). penetratie 75% '08: 10%-punt, daarna + 20%punt per jaar erbij tot 100%?? Rioolpompen en gemalen Cultuur en recreatie Rioolpompen en gemalen Zuinigere pompen '08: 0,5%, daarna + 2%punting per jaar erbij kid '50 Verkeer en vervoer Personenver voer Minder auto's in Goirle (parkeerbeleid en tol) '10: 2,5%, daarna +2,5%punt per jaar erbij tot max.

Navigation

Home

Latest Posts

Prijs Steenkorven Schutting

Published Apr 26, 23
5 min read

Steenkorven Zelf Plaatsen

Published Apr 26, 23
3 min read

Wat Kost 100 M2 Kunstgras?

Published Apr 12, 23
11 min read