Wat Kost 100 M2 Kunstgras?  thumbnail

Wat Kost 100 M2 Kunstgras?

Published Apr 12, 23
11 min read

Zelf Grasmatten Leggen

vloer- of wandverwarming toe te passen in combinatie met een warmtepomp) en het verminderen van de armoede door het verlagen van de energierekening door het realiseren van energiebesparing. Kunstgras prijzen. CO2neutraliteit kan dus een meersnijdend zwaard zijn; een gemeente dient wel sharp te zijn voor mogelijke conflicten fulfilled andere belangrijke beleidsdoelen (bijv.In de praktijk zal niet alles in het teken van het bereiken CO2-neutraliteit kunnen staan en zijn compromissen noodzakelijk (Kunstgras prijzen). door fulfilled een 'kopgroep' (pass away uit niet te veel gemeenten moet bestaan om geen pace en slagkracht te verliezen) een verdere concrete invulling te geven aan het beleid tot CO2-neutraliteit, kan de weg worden gebaand voor 'het peloton' van andere gemeenten die een vergelijkbare weg koesteren maar die qua politiek draagvlak nu nog niet zo ver zijn; meetbaarheid en keeping track of van de bereikte resultaten is belangrijk om de doelgroepen enthousiast te houden voor het zetten van de volgende stappen pass away mogelijk ingrijpender zijn.

o.v. heden) of in het aantal 'eenheidshuisjes' die in een bepaald jaar 100% CO2-neutraal zijn (zoals de grootte van nieuwe windparken ook altijd wordt uitgedrukt in het aantal huishoudens dat hiermee van elektriciteit kan worden voorzien); de bestaande woningbouw is cruciaal omdat het de grootste gemene deler is. Kennis- en ervaringsuitwisseling door de op kop lopende gemeenten kan helpen om voortvarend met deze doelgroep aan de slag te gaan.

Dit zou bijvoorbeeld uit de Energiebelasting kunnen komen van de lokale hamburgers en bedrijven; actieve bestuurskracht is cruciaal, bestuur moet emergency room echt 'voor willen gaan'; politieke behapbaarheid benadrukken, strategy 'verkopen' aan de politiek, burgers en bedrijven (marketingdeskundigheid betrekken); door per industry (-groep) te werken, kunnen wellicht sommige sectoren veel eerder neutraal zijn dan over 30 jaar. Kunstgras prijzen.8 Routekaart naar een CO2-neutraal Goirle Onderstaand overzicht beschrijft een serie van activiteiten pass away een gemeente stap-voorstap CO2-neutraal maken gebaseerd op het meer-scenario. De activiteiten zijn zorgvuldig gekozen en in de tijd geplaatst qua uitvoering. Ze vertonen ook een grote samenhang. Het weglaten van een of meer activiteiten, bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen, zal dus moeten samengaan satisfied het toevoegen van andere activiteiten die hetzelfde effect sorteren.

Grastapijt Kopen?

In de tabel worden varied typen maatregelen genoemd: Organisatorisch/institutioneel: opgevat als plannen, zaken pass away gedaan of geregeld moeten worden etc. Instrumenteel: opgevat als regels, wetten, zaken op communicatiegebied die niet zelf zorgen voor meer energieneutraliteit maar hamburgers en bedrijven aansporen om hier wat mee te doen etc. Technisch, technische opties/maatregelen.De implementatie van technische maatregelen vergt vrijwel altijd ook een organisatorische inspanning en veelal ook een inspanning op het gebied van communicatie - Kunstgras prijzen. De effectiviteit kan twee dimensies hebben: Bij organisatorische of instrumentele maatregelen geeft het aan welke effect van de maatregel wordt verwacht op een hele is redolent of van samenhangende en afhankelijke implementatiemaatregelen.

Een dure maatregel die weinig effect heeft krijgt een 0, een goedkope maatregel die veel result heeft een +++. Randvoorwaarden (zie onder deze tabel) Effectiviteit Wie besluit het university van B&W en de Raad over het zetten van forse en snelle stappen op weg naar een energie-/ CO2-neutrale gemeente (waaronder financile middelen en mensen en eventueel het opzetten van een "projectbureau" dat het hele traject gaat leiden).

08: 1%, daarna jaarlijks 1%-punt erbij kid '50 '08: 1%, daarna jaarlijks 1%-punt erbij toddler '50 50% m. i.v.

Grasmatten Bestellen?

75% 10% 0% 10% 5% in '10 + 0,5%punt erbij Punting% 10% 0% 0% 2008-2010: 20%, 2011-2020: 40% 2021-2050: 80% 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij Punting verlichting, LED's Landbouw Industrie Glastuinbouw, akkerbouw veehouderij Industrie? Energiezuinigere installaties HT/LT Warmteterug-winning Kantoren Nieuwbouw kantoren Isolatie van wanden, vloeren en daken icm Warmte-/ koudeopslag Zuiniger verlichting, LED's Bestaande kantoren Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en Virtual reality ketels eerst door Human resources, vervanging Human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting Handel & Hore ca Handel Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en Virtual reality ketels eerst door HR, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Horeca Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en VR ketels eerst door HR, vervanging Human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Non profit Openbaar bestuur Isolatie van wanden, vloeren en daken '08: 1%, daarna +3%-punting per jaar erbij toddler '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar kid max.

75% '08: 1%, daarna +1%-punting per jaar erbij tot '50 '08: 0,5%, +0,5%-punting per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar toddler max. penetratie 50% '08: 2%, daarna + 2 %-punting per jaar erbij, max. 50% '08: 1%, daarna +1%-punt per jaar erbij toddler '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar kid max.

50% '08: 1%, daarna +1%-punting per jaar erbij kid '50 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 50% 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij VOORBEELD -FUNCTIE Onderwijs VOORBEELD -FUNCTIE Gezond- en welzijnszorg Vervanging CR en VR ketels eerst door HR, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en virtual reality ketels eerst door human resources, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en virtual reality ketels eerst door human resources, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Rioolpompen en gemalen Cultuur en recreatie Rioolpompen en gemalen Verkeer en vervoer Personenver voer? '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 4% per jaar toddler max. Kunstgras prijzen.

penetratie 50% '08: 10%, daarna +20%punt per jaar erbij toddler 100% '08: 1%, daarna +1%-punting per jaar erbij tot '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 2% per jaar tot max. penetratie 50% '08: 10%-punting per jaar erbij toddler 100%? Zuinigere pompen '08: 0,5%, daarna +0,5%punting per jaar erbij toddler '50 Minder automobile's in Goirle (parkeerbeleid en tol) '10: 2,5%, daarna +2,5%punt per jaar erbij tot max. Kunstgras prijzen.

0% Auto's rijden elektrisch Vracht & bestelauto' s Vrachtwagens tot aan start bedrijventerreinen Vrachtwagens rijden elektrisch '15: 1%, daarna elk jaar 1% erbij toddler '50 '15: 2,5%, daarna +2,5%punting per jaar erbij tot max. 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% '15-'50: 10% 0% 0% 50% Aannames duurzame energieproductie MEER Goirle DE-bron Zon PV bestaande woningbouw Zon PV nieuwbouw woningen Eenheid Per m2 Per m2 Zon PV bestaande utiliteitsbouw Per m2 Zon PV nieuwe utiliteitsbouw Per m2 Zon PV - openbare verlichting Zon thermisch (zonneboilers) Per m2 Per m2 Omvang, jaarlijks bijgeplaatst Maximum bijgeplaatst '10-'19, 2% van de bestaande woningen wordt satisfied 30m2 PV belegd Vanaf '20, 15% satisfied 60 m2 Vanaf 2010 wordt elk jaar 80% in dat jaar gebouwde woningen van 30 m2 PV voorzien.

Kunstgras Tuin750 m2 per jaar erbij Vanaf 2008: 860 m2 beschikbaar dakkoppervlak per jaar t/m 2020, waarvan vanaf 2010 elk jaar 50% bedekt wordt. Vanaf '20 (aanvullen) toddler 100%. '10: 25%, daarna 25% per jaar erbij '05: 0,14% ideal. woningen is satisfied PV belegd. '06 t/m '09: 0,14% per jaar erbij.

belegd Max 80% van de bestaande woningvoorraad Vanaf '10: elk jaar wordt 80% in dat jaar gebouwde woningen belegd Productie(GJ secundair/eenheid/jr) Warmte (GJ sec/ eenheid/ jr) Elektriciteit (k, Wh/ eenheid/ jr) 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punting (lineair) erbij toddler '50 Max 60 m2 PV per woning Max 80% van de nieuwbouw woningen 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punting (lineair) erbij toddler '50 Max 60 m2 PV per woning Max 54 - Kunstgras prijzen.

320 m2 (helft van Bonus) 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punt (lineair) erbij tot '50 Max 100% 2005: 96, vanaf 2006 elk jaar 1% punting (lineair) erbij toddler '50 Max. 80% van de bestaande woningvoorraad Max 80% van de nieuwbouw woningen Max 3,5 m2 zonnecollector per woning 1,36 Motorbrandstof (GJ sec/ eenheid/ jr) Windturbines added Per generator a 2 MW Warmte-koudeopslag (bestaande bouw) Per woning Warmte-koudeopslag (nieuwbouw) Per woning Warmterugwinning rioolwater RWZI Geothermie Per installatie Biomassavergisting veeteelt Per heap afval Warmte-koudeopslag uit asfalt Per m2 Per woning fulfilled 3,5 m2 coll.

Vanaf '10 elk jaar 3% van de bestaande woningvoorraad '07-'11: 426 woningequivalenten per jaar (Kunstgras prijzen). Vanaf 2012 krijgt elk jaar 3% van totale nieuwbouw WKO Installatie vanaf 2015 gereed '10: 45. Ieder jaar 3% meer erbij dan het jaar ervoor (exponentile groei) '15: 150 '16: 200 '17: 550 '18: 550 Vanaf 2010 wordt elk jaar 25.

30% van de bestaande woningvoorraad 0,35 *(warmteverbruik bestaande woning REF *(1-warmtebesparing bestaande woning MEER)) Max. 30% van de totale nieuwbouwwoningen 0,35 *(warmteverbruik nieuwbouwwoning REF *(1-warmtebesparing nieuwbouwwoning MEER)) 22. 469 Max 25% van bestaande woningvoorraad (2.

Gras Maaien

25% in '08, daarna elk jaar + 1%-punting erbij 0% 0% '10-'14: 40% brew dan autonoom '15-'19: 60% lager dan autonoom '20-'25: 80% beer dan autonoom Compact bouwen Zuiniger verlichting, LED's Bestaande woningen Isolatie van wanden, vloeren, daken Vervanging CR en Virtual reality ketels eerst door Human resources, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% 0% (geen extra besparing t.

EPC '08: 1%, daarna + 6 %-punt per punting erbij, max - Kunstgras prijzen. 100% '08: 1%, daarna +1,5%-punting per jaar erbij tot '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 4% per jaar kid max penetratie 60% Na 2025 lineair in 10 jaar aflopend naar 100% met 2% per jaar 0% 0% 0% 50% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij Motorbrandstoffen Besparing op Verbetering functieverbruik omzettingsrend.

08: 1%, daarna jaarlijks 2%punting erbij tot '50 '08: 1%, daarna jaarlijks 2%punting erbij kid max. 50% 75% m. i.v. '08, daarna 1% per jaar erbij toddler maximaal 80% '08: 50%, daarna + 6 %punt per jaar erbij, max.

penetratie 75% '08: 1%, daarna + 6%-punt per jaar erbij, max. 75% 0% 18%*(referentieve rbruik/referentiever bruik 2008) 75%*(referentiever bruik betreffende jaar/referentieverbr uik 2008) 0% 0% 20% 300/referentieverbr uik van het jaar virtual reality het betreffende jaar 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij???? 20% 0% 10% 5% in '10 + 0,5%punting erbij 0% 20% 0% 0% 2008-2010: 30%, 2011-2020: 50% 2021-2050: 90% 0% 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punt erbij 0% 75% in '08, daarna elk jaar +0,5%-punting erbij 70% 0% 0% 2005-2011: 25% N 2012, 33%; N 2020, 50% Handel & Hore ca Handel Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en VR ketels eerst door HR, vervanging HR, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Horeca Isolatie van wanden, vloeren en daken Vervanging CR en VR ketels eerst door HR, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Non revenue Openbaar bestuur Isolatie van wanden, vloeren en daken VOORBEELDFUNCTIE Vervanging CR en virtual reality ketels eerst door HR, vervanging human resources, vanaf 2012/16 door gaswarmtepompenmet PER 150% na 2020 PER 200% Zuiniger verlichting, LED's Onderwijs VOORBEELD- Isolatie van wanden, vloeren en daken '08: 1%, daarna +2%-punting per jaar erbij tot '50 '08: 0,5%, + 1%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 3% per jaar tot max.

Gras Bijzaaien

75% '08: 1%, daarna + 2%-punt per jaar erbij tot '50 '08: 0,5%, + 1%-punting per jaar erbij, vanaf '16 + 3% per jaar toddler max. penetratie 75% '08: 2%, daarna + 4%-punting per jaar erbij, max. 75% '08: 1%, daarna + 2%-punt per jaar erbij tot '50 '08: 0,5%, + 1%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 6% per jaar kid max.

penetratie 75% '08: 10%, daarna +25%punting per jaar erbij toddler 100% '08: 1%, daarna + 2%-punting per jaar erbij kid '50 '08: 0,5%, +0,5%-punt per jaar erbij, vanaf '16 + 6% per jaar kid max. penetratie 75% '08: 10%-punt, daarna + 20%punting per jaar erbij tot 100%?? Rioolpompen en gemalen Cultuur en recreatie Rioolpompen en gemalen Zuinigere pompen '08: 0,5%, daarna + 2%punt per jaar erbij kid '50 Verkeer en vervoer Personenver voer Minder auto's in Goirle (parkeerbeleid en tol) '10: 2,5%, daarna +2,5%punting per jaar erbij toddler max.

Latest Posts

Opruimen Plaats Delict

Published Feb 10, 24
4 min read